irsky cob logo 500px white

Registrácia na chovný zvod Írskych cobov 31. 8. 2024I. uzávierka:  nedeľa 30. júna 2024
II. uzávierka:  štvrtok 1. augusta 2024

 
 


Kôň

* Na zaradenie rodičov do pasu je povinne potrebný DNA doklad o rodičovstve! (Vyplňte, ak kôň ešte nie je registrovaný v ICS NL)

Majiteľ

 


# I. uzávierka II. uzávierka
Za prvého koňa
(zahŕňa aj katalóg)
30 € pre člena
50 € pre nečlena
40 € pre člena
60 € pre nečlena
Za každého ďalšieho koňa
(ten istý majiteľ)
[bez ďalšieho letáku]
20 € pre člena
40 € pre nečlena
30 € pre člena
50 € pre nečlena
Box 30 € 30 €
Outdoor Box
Vlastné vedro na vodu!
Yor own water bucket!
20 € 20 €
IBAN SK96 8330 0000 0027 0148 0181 -
SWIFT FIOZSKBAXXX Ak je potrebné
Variabilný symbol Dátum narodenia koňa Povinné
Informácia pre prijímateľa Meno koňa Voliteľné
Príjemca platby Klub chovateľov Írskych cobov Slovenská republika Ak je potrebné
Adresa Majerská 924/10, Prievidza, 971 01, Slovakia Ak je potrebné
Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia propozície a že sa im podrobujem. Súhlasím zo zverejnením mena a adresy v katalógu. Neúčasť na výstave z akýchkoľvek príčin nemôže byť dôvodom k nároku na vrátenie výstavných poplatkov.
Pozn.: Žrebce sú počas zvodu v samostatnej časti, nepredvádzajú sa na inom, ako vyhradenom mieste, prechádzajú len vstupom, určeným organizátorom, ... Za porušenie týchto pravidiel je sankcia 30 €, v prípade opakovaného porušenia je žrebec diskvalifikovaný a organizátor vyzve žrebca na opustenie areálu.
Files: Propozicie_chovny_zvod_2023.pdf
Zásady ochrany osobných údajov