Klub chovateľov Írskych Cobov Slovenská republika 

Oficiálna skratka klubu: ICSR (Irish Cob Slovak republic)

Sídlo klubu: Majerská ulica 924/10, Prievidza, 971 01

 

IČO: 51806550

IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 0181 (FIO banka)

 

tel.: 0910 70 88 00 (+421 910 708 800)

e-mail: icsr@icsr.sk 

Prezident klubu:
Petra Mokrá
tel.: +421 902 236 780
E-mail: petra.mokra17@gmail.com
Viceprezident klubu:
Bc. Soňa Mokrá 
tel.: +421 904 362 549
E-mail: sona.mokra@gmail.com
Ekonóm klubu:
Bc. Janka Krošláková
tel.: +421 911 950 988
E-mail: 
Manager klubu (organizátor)
Pavol Adamať
tel.: +421 905 724 852
E-mail: rancsantana@gmail.com
Dozorca
Mgr. Michaela Chudá
tel.: +421
E-mail:
Softvérový inžinier
Erik Poliaček
tel.: +421 949 433 488
E-mail: erik.poliacek@gmail.com