Prehliadka žrebcov/Breeding Stallion Show

25. 3. 2023, Gazdovstvo Uhliská, Trenčianska Závada

You can register to each class you want, Show class is mandatory to attend. If you want to attend Working Class, you can choose on of the option, whether you want to take part in this class performing horse drawn carriage or saddle ride. To attend the Breeding class your stallion has to be present with his offspring on a leash and they all must participate physically.

Môžete sa prihlásiť do každej triedy, výstavná trieda je však povinná. Ak sa prihlásite do pracovnej triedy, môžete si vybrať jednu z možností, či chcete triedu absolvovať v záprahu, alebo v sedle. Chovateľskej triedy sa zúčastňuje žrebec s potomstvom na vodítku, ktorí tam musia byť aj fyzicky.

# I. uzávierka II. uzávierka
Výstavná trieda/Show class
(* Povinná/Mandatory)
30 € pre člena
40 € pre nečlena
35 € pre člena
45 € pre nečlena
Za každého ďalšieho koňa
(ten istý majiteľ)
[bez ďalšieho letáku]
(* Pre výstavnú triedu/Valid for Show class)
20 € pre člena
30 € pre nečlena
25 € pre člena
35 € pre nečlena
Pracovná trieda/Working class
(* Voliteľná/Optional)
10 € pre člena
20 € pre nečlena
15 € pre člena
25 € pre nečlena
Chovateľská trieda/Breeding class
(* Voliteľná/Optional)
(** platí sa len za žriebätá/only foals are charged)
5 € pre člena
10 € pre nečlena
10 € pre člena
15 € pre nečlena
Vonkajší/Outdoor box
(* bez vody, nutné vlastné vedro)
(* without water, own bucket)
20 € 20 €
Vnútorny/Indoor box
(* s napájačkou)
(* with watering tank)
25 € 25 €
IBAN SK96 8330 0000 0027 0148 0181 -
SWIFT FIOZSKBAXXX Ak je potrebné
Variabilný symbol Dátum narodenia koňa Povinné
Informácia pre prijímateľa Meno koňa Voliteľné
Príjemca platby Klub chovateľov Írskych cobov Slovenská republika Ak je potrebné